BYALAGET ALGTJARNS HEMSIDA

Får meddela att Byalaget Älgtjärn har beslutat sig för att upphöra med alla aktiviteter 2021. Ett stort tack till alla gäster som har besökt oss under åren.  Styrelsen

Ett stort tack till alla gäster som har besökt oss denna sommar 2019!

 

 

Ett stort tack till alla våra gäster som har besökt oss i år.

             

Föreningen bildades den 1 juli 2007 och har som geografiskt  upptagningsområde  Älgtjärn med omnejd och har sitt säte i  Bollebygds  kommun.

Byalaget är en idéell förening,  politiskt och religiöst obunden, med  uppgift att främja bygdens utveckling. Föreningens mest kända och populära verksamhet är våffelkaféet som har öppet under sommarhalvåret. Då serveras frasiga våfflor, kaffe och skiftande underhållning. Stugan där kaféet inryms, går också under namnet "Kapellet" då det på tomten tidigare låg ett baptistkapell. Stugan kan också hyras för olika arrangemang.                                            Vidare har vi vår populära kulturstig på cirka 700 meter och du

Vidare har vi vår populära kulturstig på cirka 700 meter där du kan få en guidad tur av Leif Thorell, tel. 0707-81 55 18.