BYALAGET ALGTJARNS HEMSIDA

EXTRA ÅRSMÖTE DEN 25 MAJ 2019, HEMBYGDSSTUGAN ÄLGTJÄRN, KL. 12.00.

För 20:e året i följd startar vi våffelkaféet enligt tradition på mors dag den 26 maj 2019  kl. 16.00 - 18.00.                                                Väkomna!

Våffelkafé 2019.

26 maj underhållning av Västkustens Dragspelsklubb.

30 juni underhållning av Smepôjka.

28 juli underhållning av Jan Blomgren.

25 augusti underhållning av Backabogänget.

15 september underhållning av Smepôjka.

29 september underhållning av Emil Andersson.  

Ett stort tack till alla våra gäster som har besökt oss i år.

             

Föreningen bildades den 1 juli 2007 och har som geografiskt  upptagningsområde  Älgtjärn med omnejd och har sitt säte i  Bollebygds  kommun.

Byalaget är en idéell förening,  politiskt och religiöst obunden, med  uppgift att främja bygdens utveckling. Föreningens mest kända och populära verksamhet är våffelkaféet som har öppet under sommarhalvåret. Då serveras frasiga våfflor, kaffe och skiftande underhållning. Stugan där kaféet inryms, går också under namnet "Kapellet" då det på tomten tidigare låg ett baptistkapell. Stugan kan också hyras för olika arrangemang.                                            Vidare har vi vår populära kulturstig på cirka 700 meter och du

Vidare har vi vår populära kulturstig på cirka 700 meter där du kan få en guidad tur av Leif Thorell, tel. 0707-81 55 18.